30 czerwca 2020

Sprawy sądowe – spółdzielnie mieszkaniowe

Pełnomocnictwo procesowe a niepełny skład zarządu w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej Statut spółdzielni wskazuje, że w spółdzielni jest zarząd 3-osobowy. We wspólnocie była podjęta uchwała określająca zarząd 3-osobowy. Czasami zdarza się, że jeden z członków zarządu rezygnuje, jest odwołany, umiera. Mamy dwóch członków Zarządu. Czy udzielone pełnomocnictwa są skuteczne? Czy […]
30 czerwca 2020

Monitoring wizyjny w spółdzielniach mieszkaniowych

Obserwuję zachwyt monitoringiem wizyjnym wśród zarządców nieruchomości. Niektórzy przyjęli za punkt honoru monitorowanie w każdej nieruchomości, każdego wejścia do budynku, każdej windy oraz wszystkich parkingów. Wymagania RODO To powszechne podejście jest błędne i nie będzie zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Analiza ryzyka, ocena skutków, test równowagi a spółdzielnia mieszkaniowa […]
30 czerwca 2020

RODO w spółdzielniach mieszkaniowych

25 maja 2020 roku minęły dwa lata od rozpoczęcia pełnego stosowania RODO. Cały czas utwierdzam się w przekonaniu, że wszyscy wiedzą o RODO ale większość osób nie wie co to jest RODO. Wielokrotnie spotykam się z „określeniem ustawa RODO”. To błąd gdyż RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […]
30 czerwca 2020

Obsługa prawna walnego zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej

Czy zarząd spółdzielni mieszkaniowej jest zobowiązany do wyłożenia na 14 dni przed zebraniem każdego projektu uchwały walnego zgromadzenia, złożonego przez członków w porządku obrad na 14 dni przed zebraniem? Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Zgodnie z art. 83  ust.11. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, […]
Kontakt