Obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych

Oferuję kompleksową obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa spółdzielczego. Bardzo dobrze znam praktyczne kwestie i problemy prawne z którymi spółdzielnie mają styczność na co dzień.

Proponuję stałą, jak również doraźną współpracę.

Przykładowe czynności:

 • opinie prawne
 • podział spółdzielni
 • opracowywanie i analiza dokumentów (np. statutu i regulaminów)
 • bieżąca obsługa prawna spółdzielni
 • opiniowanie umów, porozumień, ugód zawieranych przez spółdzielnie
 • reprezentowanie spółdzielni przed organami sądowymi i administracyjnymi
 • uczestnictwo w negocjacjach
 • opiniowanie prawne sporządzanych i podpisywanych umów
 • obsługa Walnych Zgromadzeń oraz posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

Zakres bieżącej obsługi prawnej:

 • opiniowania projektów pism do osób, którym przysługują prawa do lokali, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji dotyczących w szczególności: gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, gospodarki odpadami komunalnymi, praw do lokali, stanu prawnego nieruchomości i innych spraw Spółdzielni,
 • specjalistyczne opinie prawne,
 • opiniowanie projektów: uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, regulaminów, zmian Statutu,
 • opiniowanie umów, porozumień, ugód, pełnomocnictw,
 • doradztwo w zakresie działalności Spółdzielni,
 • obsługa prawna z zakresu ochrony danych osobowych,
 • obsługa Walnego Zgromadzenia,
 • zastępstwo w sądach, organach administracji państwowej i samorządowej.

Oferuję obsługę prawną spółdzielni na terenie całej Polski w dwóch formach:

 • Warszawa i okolice – bezpośrednia obsługa prawna;
 • każda lokalizacja – zdalna obsługa prawna.

Zapraszam do kontaktu w celu przygotowania i przedłożenia oferty współpracy.

Kontakt