Obsługa z zakresu ochrony danych osobowych

Oferuję kompleksową obsługę prawną z zakresu ochrony danych osobowych.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu ochrony danych osobowych. Bardzo dobrze znam praktyczne kwestie, procedury i problemy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych. Wdrożyłem przepisy z zakresu ochrony danych osobowych w kilkuset podmiotach.

Proponuję stałą, jak również doraźną współpracę w zakresie:

Audyty

 • audyt zgodności organizacji z RODO
 • audyty częściowe (audyt dokumentacji RODO, audyt działań IOD, audyt obszaru HR, marketingu etc.)
 • niezależne audyty zakończonych projektów wdrożeniowych
 • audyty poszczególnych obszarów np. monitoring wizyjny, akta lokalowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Wdrożenia RODO

 • warsztaty dla zespołu wdrożeniowego
 • audyt otwarcia
 • analizę ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych
 • mapowanie i dostosowanie procesów
 • dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul i umów)
 • audyt zamknięcia.

Opracowanie dokumentacji

 • na indywidualne zamówienie podmiotu
 • sprzedaż wzorów

Wsparcie prawne w przygotowaniu do kontroli i w trakcie postępowania kontrolnego

 • Przygotowanie organizacji do kontroli Prezesa UODO (audyt stanu zgodności z RODO, wdrożenie zmian wykrytych w trakcie audytu), w tym także po zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu kontroli
 • Warsztaty – symulacja kontroli Prezesa UODO
 • Udział w charakterze pełnomocnika w czynnościach kontrolnych Prezesa UODO lub audycie prowadzonym przez kontrahenta
 • Udział w charakterze pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
 • Wsparcie we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych
 • Sprawne zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie postępowania kontrolnego

Warsztaty dotyczące ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki podmiotu np. spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Zastępowanie w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezesa Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami administracyjnymi

Kontakt