3 kwietnia 2021

Odpowiedzialność zarządu spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej z zakresu ochrony danych osobowych

RODO wskazuje w art. 83  kary pieniężne w  wysokości do 20  000  000  EURO, a  w  przypadku przedsiębiorstwa – w  wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z  poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa. Kary są  nakładane za naruszenie przepisów z zakresu ochrony danych  oraz za   […]
3 kwietnia 2021

Czy zdalna obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych się sprawdza?

Współpracuję z częścią spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcami nieruchomości zdalnie. Poczta elektroniczna, komunikatory i inne narzędzia elektroniczne sprawiają, że odległość np. 700 kilometrów nie jest problemem. W wielu regionach Polski brakuje specjalistów prawnych w zakresie działania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych więc pozostaje obsługa zdalna. Z częścią moich klientów spotykam […]
3 kwietnia 2021

Jak powinna wyglądać opinia prawna dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości?

Od kilkunastu lat współpracuję ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi,  branżą nieruchomości. Wielokrotnie słyszę od podmiotów współpracujących, że bardzo ważna jest praktyczna znajomość branży. Ja swoją pracę zawodową rozpocząłem kilkanaście lat temu w jednej z dużych warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. Pozwoliło mi to od wewnątrz poznać specyfikę funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. […]
3 kwietnia 2021

Jak powinna wyglądać obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości?

Stała obsługa prawna Współpracuję stale z kilkudziesięcioma spółdzielniami mieszkaniowymi w całej Polsce. Ważne żeby obsługa prawna z własnej inicjatywy informowała o zmianach prawa, nowym orzecznictwie i sugerowała propozycje działań i zagrożenia.  Istotna jest praktyczna znajomość branży, którą zdobyłem przez kilkanaście lat pracy zawodowej. Kluczowa jest terminowość. Uważam, że klient nie […]
3 kwietnia 2021

Regulaminy w spółdzielni mieszkaniowej

Zgodnie z art. 18 § 5. Prawa spółdzielczego, członek spółdzielni ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów.  Członkowie  spółdzielni mają prawo  żądać kopii regulaminu. Regulaminy mają charakter dodatkowy, powinny być przyjmowane na podstawie delegacji statutowej. Przeglądałem setki regulaminów i niestety w większości są błędy. W […]
8 stycznia 2021

Walne zgromadzenie – problemy interpretacyjne ostatniej nowelizacji prawa spółdzielczego

W art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono możliwość podjęcia uchwał przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przepisy te budzą wątpliwości w zakresie możliwości zastosowania ich do spółdzielni […]
12 sierpnia 2020

Opłaty w spółdzielni mieszkaniowej

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Artykuł 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zobowiązuje do wnoszenia opłat eksploatacyjnych w spółdzielni mieszkaniowej następujące podmioty: 1)  członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali; 2)  osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali; 3)  członków spółdzielni będących właścicielami lokali; 4)  właścicieli lokali niebędących […]
30 czerwca 2020

Sprawy sądowe – spółdzielnie mieszkaniowe

Pełnomocnictwo procesowe a niepełny skład zarządu w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej Statut spółdzielni wskazuje, że w spółdzielni jest zarząd 3-osobowy. We wspólnocie była podjęta uchwała określająca zarząd 3-osobowy. Czasami zdarza się, że jeden z członków zarządu rezygnuje, jest odwołany, umiera. Mamy dwóch członków Zarządu. Czy udzielone pełnomocnictwa są skuteczne? Czy […]
30 czerwca 2020

Monitoring wizyjny w spółdzielniach mieszkaniowych

Obserwuję zachwyt monitoringiem wizyjnym wśród zarządców nieruchomości. Niektórzy przyjęli za punkt honoru monitorowanie w każdej nieruchomości, każdego wejścia do budynku, każdej windy oraz wszystkich parkingów. Wymagania RODO To powszechne podejście jest błędne i nie będzie zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Analiza ryzyka, ocena skutków, test równowagi a spółdzielnia mieszkaniowa […]
Kontakt