Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Wociór

Radca prawny Dariusz Wociór oferuje:

Obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych

Kompleksowa obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych poparta wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie pomocy prawnej dotyczącej prawa spółdzielczego.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych poparta wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie pomocy prawnej dotyczącej prawa lokalowego.

Obsługa prawna zarządców nieruchomości

Kompleksowa obsługa prawna zarządców nieruchomości poparta wieloletnim doświadczeniem praktycznym (posiadam licencję zarządcy nieruchomości).

Ochrona danych osobowych

Kompleksowa obsługa prawna z zakresu ochrony danych osobowych poparta praktyczną wiedzą i doświadczeniem - kilkaset wdrożeń.

W ofercie audyty, wdrożenia, opracowanie dokumentacji, warsztaty i szkolenia, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, wsparcie prawne w przygotowaniu do kontroli, zastępowanie w postępowaniach.

Czytaj więcej

Specjalistyczne opinie prawne

Napisz do mnie wiadomość - opisz problem, pytania i własne stanowisko w sprawie.

W odpowiedzi otrzymasz wycenę. Jeśli ją zaakceptujesz, to projekt opinii otrzymasz w ciągu 7 dni, od jej zlecenia.

Bezpłatna wycena

Blog

9 lipca 2022

Szkolenie Rady Nadzorczej

W wielu spółdzielniach wybrano członków rady nadzorczej na nową kadencję. Obowiązujące przepisy prawne nie wskazują obowiązku odpowiednich kwalifikacji członka tego organu. Orzecznictwo nie dopuszcza wprowadzania w statucie dodatkowych wymogów od kandydatów do rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej np. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego czy zdania egzaminu z podstawowej wiedzy z zakresu […]
9 lipca 2022

Uchylenie art. 90 i 90a ustawy z 31 marca 2020 r.

Sejm 7 lipca 2022 r. przyjął po rozpatrzeniu poprawek Senatu ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. W ww. ustawie wprowadzono art. 25, 42 i 45, które dotyczą spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie z tymi przepisami: Art. 25. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy […]
3 kwietnia 2021

Odpowiedzialność zarządu spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej z zakresu ochrony danych osobowych

RODO wskazuje w art. 83  kary pieniężne w  wysokości do 20  000  000  EURO, a  w  przypadku przedsiębiorstwa – w  wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z  poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa. Kary są  nakładane za naruszenie przepisów z zakresu ochrony danych  oraz za   […]