Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Wociór

Radca prawny Dariusz Wociór oferuje:

Obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych

Kompleksowa obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych poparta wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie pomocy prawnej dotyczącej prawa spółdzielczego.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych poparta wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie pomocy prawnej dotyczącej prawa lokalowego.

Obsługa prawna zarządców nieruchomości

Kompleksowa obsługa prawna zarządców nieruchomości poparta wieloletnim doświadczeniem praktycznym (posiadam licencję zarządcy nieruchomości).

Ochrona danych osobowych

Kompleksowa obsługa prawna z zakresu ochrony danych osobowych poparta praktyczną wiedzą i doświadczeniem - kilkaset wdrożeń.

W ofercie audyty, wdrożenia, opracowanie dokumentacji, warsztaty i szkolenia, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, wsparcie prawne w przygotowaniu do kontroli, zastępowanie w postępowaniach.

Czytaj więcej

Specjalistyczne opinie prawne

Napisz do mnie wiadomość - opisz problem, pytania i własne stanowisko w sprawie.

W odpowiedzi otrzymasz wycenę. Jeśli ją zaakceptujesz, to projekt opinii otrzymasz w ciągu 7 dni, od jej zlecenia.

Bezpłatna wycena

Blog

12 sierpnia 2020

Opłaty w spółdzielni mieszkaniowej

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Artykuł 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zobowiązuje do wnoszenia opłat eksploatacyjnych w spółdzielni mieszkaniowej następujące podmioty: 1)  członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali; 2)  osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali; 3)  członków spółdzielni będących właścicielami lokali; 4)  właścicieli lokali niebędących […]
30 czerwca 2020

Sprawy sądowe – spółdzielnie mieszkaniowe

Pełnomocnictwo procesowe a niepełny skład zarządu w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej Statut spółdzielni wskazuje, że w spółdzielni jest zarząd 3-osobowy. We wspólnocie była podjęta uchwała określająca zarząd 3-osobowy. Czasami zdarza się, że jeden z członków zarządu rezygnuje, jest odwołany, umiera. Mamy dwóch członków Zarządu. Czy udzielone pełnomocnictwa są skuteczne? Czy […]
30 czerwca 2020

Monitoring wizyjny w spółdzielniach mieszkaniowych

Obserwuję zachwyt monitoringiem wizyjnym wśród zarządców nieruchomości. Niektórzy przyjęli za punkt honoru monitorowanie w każdej nieruchomości, każdego wejścia do budynku, każdej windy oraz wszystkich parkingów. Wymagania RODO To powszechne podejście jest błędne i nie będzie zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Analiza ryzyka, ocena skutków, test równowagi a spółdzielnia mieszkaniowa […]
Kontakt